Dalība:

  • Fitosanitāru jautājumu darba grupa (Rozendāles grupa) - izskata Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumus savas kompetences jomā, kas tiek nosūtīti Ministru padomei. Šo institūciju veido eksperti no katras dalībvalsts, un to vada tās valsts delegāts, kura rotācijas kārtībā sešus mēnešus ir Padomes prezidentūra. Pēc izskatīšanas priekšlikumi tiks nosūtīti Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomei.