Aizsargājamo zonu karantīnas organismi kaitīgie organismi, kuri ir sastopami Eiropas Savienībā, bet nav sastopami kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai tās daļā, kas noteikta par “aizsargājamo zonu” , un kuru klātbūtnes nepieņemamā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme izpaustos tikai konkrētajā aizsargājamajā zonā.

Aizsargājamo zonu karantīnas organismi ir iekļauti KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris) 3.pielikumā. 31 augiem kaitīgais organisms tiek ierindots šajā sarakstā.

Latvija ir ieguvusi aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz bakteriālo iedegu (Erwinia amylovora) [ERWIAM]*.

Bakteriālā iedega samazina augļu ražu un ir ļoti bīstama arī pašiem augiem. Ieņēmīgākajiem saimniekaugiem infekcija izplatās tik strauji, ka jau pēc pirmajām redzamajām inficēšanās pazīmēm tie ātri aiziet bojā.

Bakteriālās iedegas saimniekaugi:

 • korintes Amelanchier
 • klintenes Cotoneaster
 • vilkābeles Crataegusc
 • cidonijas Cydonia
 • eriobotrijas Eriobotrya
 • ābeles Malus
 • mespili Mespilus
 • pirakantas Pyracantha
 • bumbieres Pyrus
 • pīlādži Sorbus
 • krūmcidonijas Chaenomeles

Latvijā noteiktās bakteriālās iedegas buferzonas

Ja Jums ir aizdomas par bakteriālās iedegas klātbūtni, lūdzu ziņojiet:

* Pie kaitīgā organisma ir norādīts 5-6 simbolu kods [ERWIAM]. Šis kods ir organisma zinātniskā nosaukuma mnemonisks saīsinājums, kas paliek nemainīgs un palīdz atrast organismu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) datu bāzē. Vairāk informācijas EPPO datu bāzē.