Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 21.augusta noteikumiem Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumus par fitosanitāro pasākumu piemērošanu. Lēmumos tiek noteikts, ka vieta, kurā kaitīgais organisms ir konstatēts, tiek atzīta par bakteriālās iedegas perēkli un teritorija 3 km rādiusā ap perēkli – par buferzonu.

Lēmumos noteikts, ka bakteriālās iedegas saimniekaugu (ābeles (Malus), bumbieres (Pyrus), vilkābeles (Crataegus), pīlādži (Sorbus), klintenes (Cotoneaster), cidonijas (Cydonia), krūmcidonijas (Chaenomeles), korintes (Amelanchier), eriobotrijas (Eriobotrya) un ugunsērkšķi (Pyracantha)) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts ievest bišu stropus bakteriālās iedegas buferzonā un pārvietot bišu stropus no bakteriālās iedegas buferzonas.

Bakteriālās iedegas buferzonu atrašanās vietu kartes (informācija atjaunināta 23.01.2024.):