Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 21.augusta noteikumiem Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumus par fitosanitāro pasākumu piemērošanu. Lēmumos tiek noteikts, ka vieta, kurā kaitīgais organisms ir konstatēts, tiek atzīta par bakteriālās iedegas perēkli un teritorija 3 km rādiusā ap perēkli – par buferzonu.

Lēmumos noteikts, ka bakteriālās iedegas saimniekaugu ( ābeles (Malus), bumbieres (Pyrus), vilkābeles (Crataegus), pīlādži (Sorbus), klintenes (Cotoneaster), cidonijas (Cydonia), krūmcidonijas (Chaenomeles), korintes (Amelanchier), eriobotrijas (Eriobotrya) un ugunsērkšķi (Pyracantha)) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts ievest un bišu stropus bakteriālās iedegas buferzonā un  pārvietot bišu stropus no bakteriālās iedegas buferzonas.

Ar VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas 2021. gada 4.augusta lēmumu Nr.  Nr. 27-14.31/05 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” zemes vienībā Blīdenes pagastā, Saldus novadā, kā arī piemājas dārzos “Ratnieki”, “Lejasmeiri” un “Mežloki”, noteikta šāda buferzona:

3 km buferzona

Ar VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas 2021. gada 13.augusta lēmumu Nr.  Nr. 27-14.31/17 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” dārzā Puzes pagastā, Ventspils novadā, noteikta šāda buferzona:

Ventspils novada 3 km buferzona

 

Ar VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas 2020. gada un 2021. gada lēmumiem "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, sakarā ar piemājas dārzā “Sējēji-2” (lēmums Nr. 27-14.31/04) un “Dzirnavnieki – 2” (lēmums Nr. 27-14.31/05), kā arī  “Dzirnavnieki -1”, “Sprūdi”, “Kalnenieki”, “Dreijas”, “Jaunsējēji”,  “Sveiles”, “Indras” , “Liepnieki”, “Šuži”, “Sieciņi”, “Zīles”, “Dzīles”, “Saliņas”, “Gundegas”, “Upesērgļi”, “Upesvītoli”, “Lancenieki”, “Lauki”, “Modernieki” (lēmums Nr. 27-14.31/04), “Lejnieki”, “Vecvagari”, “Purāni”, “Cērpi”, “Vārpas” un  “Strēlnieki” Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā, noteiktas šādas buferzona:

Nīcas pagasts

Ar VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas 2020. gada 25.augusta lēmumu Nr.  27-14.31/07  "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, komercdārzā "Spilvas"   Saldus novada Zvārdes pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Latgales reģionālās nodaļas 2021. gada 25. augusta lēmumu Nr. 28-14.31/24 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” apstādījumos Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, noteikta šāda buferzona:

3 km buferzona

Ar VAAD Latgales reģionālās nodaļas 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 28-14.31/21 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, piemājas dārzā "Siliņi" Augšdaugavas novada Pilskalnes pagastā, noteikta šāda buferzona:

Pilskalnes pagasts_Silini

Ar VAAD Latgales reģionālās nodaļas 2020. gada 26. augusta lēmumu Nr.  28-14.31/34 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, piemājas dārzā Daugavpils ielā 5,  Daugavpils novada Sventes pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Latgales reģionālās nodaļas lēmumiem "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, apstādījumos Skolas ielā 17 (lēmuma Nr. 28-14.31/29) un piemājas dārzā Skolas ielā 21 (lēmuma Nr. 28-14.31/28)  Daugavpils novada Nīcgales pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Latgales reģionālās nodaļas 2020. gada 14. septembra lēmumu Nr. 28-14.31/39 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, ražojošā dārzā "Ozoliņu mājas" Rēzeknes novada Pušas pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

 Ar VAAD Rīgas reģionālās nodaļas 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr.  26-14.31/5 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, komercdārzā "Iņķi" Ogres novada Mazozolu pagastā,  noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Rīgas reģionālās nodaļas 2020. gada 7. septembra lēmumu Nr.  26-14.31/11  "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” piemājas dārzā "Ievas" Ķeguma novada Birzgales pagastā, noteikta šāda buferzona:

3 km buferzona

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2021.gada 5. augusta lēmumu Nr. 30-14.31/7 “Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” komercdārzā  Jēkabpils novada Saukas pagastā, noteikta šāda buferzona:

Saukas pagasts buferzona

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020. gada 8. septembra lēmumu Nr. 30-14.31/10  "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, komercdārzā  "Fišers" Bauskas novada Gailīšu pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas lēmumu Nr. 30-14.31/8 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” mātesaugu selekcijas dārzā Dobeles novadā Krimūnu pagastā noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020. gada 24. augusta lēmumu Nr.  30-14.31/8 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, zemnieku saimniecībā "Viļumēni"  Jelgavas novada Elejas pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020.gada 16. septembra lēmumu Nr. 30-14.31/16 par fitosanitāro pasākumu piemērošanu komercdārzā "Klīves" Jelgavas novada  Elejas pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020. gada 12.augusta lēmumu Nr. 30-14.31/6 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” un 2021. gada 5. augusta lēmumu Nr. 30-14.31/6 autoceļa Jelgava – Svēte – Ūziņi – Vilce ceļa joslā  Jelgavas novada Svētes pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

 Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020. gada 14. septembra lēmumu Nr. 30-14.31/13 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, komercdārzā "Osīši"  Jelgavas novada Sesavas pagastā, noteikta šāda buferzona:

Karte

Ar VAAD Zemgales reģionālās nodaļas 2020. gada 12. augusta lēmumu Nr. 30-14.31/5 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”, 2021. gada 10. augusta lēmumu Nr. 30-14.31/8 un 2021. gada 16. augusta lēmumu Nr. 30 -14.31/9 Bauskas novada Viesturu pagastā,  noteikta šāda buferzona:

Karte