Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāmā materiāla tirdzniecību Eiropas Savienības (ES) apritē, visiem stādīšanai paredzētajiem augiem (arī augiem podiņos) jābūt ar augu pasēm.

Plašāk par augu pasēm un aizsargājamajām zonām: