Augu aizsardzības līdzekļi  ir produkti (ķīmiskie, mikrobioloģiskie) augu un augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, augu produktu saglabāšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai vai augšanas novēršanai. Īpaša augu aizsardzības līdzekļu grupa ir dzīvos organismus ( piem., kukaiņus, ērces, nematodes) saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kuri paredzēti augiem kaitīgo kukaiņu un ērču ierobežošanai g.k. segtās platībās.

VAAD veic augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un aprites uzraudzību. 

VAAD uzrauga augu aizsardzības jomas apmācību veikšanu, pirms apliecības izsniegšanas pieņem eksāmenu no apmācību izgājušajām personām.

VAAD uzrauga augu aizsardzības lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu un pārbauda iekārtu lietošanu atbilstoši likumdošanai vai normatīvajiem aktiem.

VAAD konsultē un sniedz informatīvu atbalstu augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem par drošu un ilgtspējīgu augu aizsardzības principu ieviešanu saimniecībā atbilstoši integrētās augu aizsardzības sistēmas principiem. 

Plašāks skaidrojums par augu aizsardzības līdzekļiem: