Valsts augu aizsardzības dienests kārto un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru.

Sēklu un šķirņu aprites likums

Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm

Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta noteikumi Nr.554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai

Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Ministru kabineta 2010. gada 13.aprīļa noteikumi Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"


 

Lai persona reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam. Pēs iesnieguma saņemšanas reģionālās nodaļas inspektors veic saimniecības atbilstības izvērtējumu. Ja atzinums ir pozitīvs, personu iekļauj reģistrā.

Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga un kontrolē sēklu apriti.

Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus.

Valsts augu aizsardzības dienests organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām, saglabājamās šķirnes sēklām un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklām.

Plašāka statistiskā informācija VAAD profilā atvērto datu portālā