Valsts augu aizsardzības dienests kārto un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru.

Normatīvie akti:

Lai persona reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam. Pēs iesnieguma saņemšanas reģionālās nodaļas inspektors veic saimniecības atbilstības izvērtējumu. Ja atzinums ir pozitīvs, personu iekļauj reģistrā.

Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga un kontrolē sēklu apriti.

Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus.

Valsts augu aizsardzības dienests organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām, saglabājamās šķirnes sēklām un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklām.

Plašāka statistiskā informācija VAAD profilā atvērto datu portālā