Sēklas kvalitātei ir liela nozīme tautsaimniecībā. Latvijā sēklu kvalitāti pārbauda kopš 1872. gada ar mērķi aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai.

Ar sēklaudzēšanu nodarbojas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas, izpildot visas sēklu aprites jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Sēklu un šķirņu aprites likums

Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm

Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta noteikumi Nr.554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai

Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Ministru kabineta 2010. gada 13.aprīļa noteikumi Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"


 

Lai persona reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam. Pēs iesnieguma saņemšanas reģionālās nodaļas inspektors veic saimniecības atbilstības izvērtējumu. Ja atzinums ir pozitīvs, personu iekļauj reģistrā.

Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori uzrauga sēklas ražošanu. Sēklas audzēšanas procesā inspektori veic lauku apskati.

Kad sēkla novākta, inspektors pēc sēklaudzētāja pieprasījuma ņem sēklu paraugu. Paraugu analizē sēklu kontroles laboratorijās. Sēklaudzētājs saņem "Sēklu testēšanas pārskatu", kurā ietverti analīžu rezultāti.

Dokuments, kas apliecina sēklas kvalitāti, ir sēklu iesaiņojuma etiķete.

Galīgais sēklas kvalitātes novērtējums ir pēcpārbaude.

Plašāka statistiskā informācija VAAD profilā atvērto datu portālā