Informēšana par Sosnovska latvāņa izplatību

Informēšana par citām invazīvajām augu un dzīvnieku sugām

Aicinām iedzīvotājus iepazīt invazīvās sugas un ziņot par savvaļā vai savā piemājas dārzā pamanītām invazīvo sugu atradnēm interneta vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”.

Lai iesniegtu novērojumu, vietnē jāatzīmē invazīvās sugas atradnes precīza atrašanās vieta kartē, tā jānofotografē un anketā jāaizpilda daži datu lauki. Iesniegtos novērojumus izskata un iespēju robežās pārbauda Dabas aizsardzības pārvaldes sugu speciālisti, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus ekspertus. Atradnes ir publiski pieejamas vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”, un ar tām saistītie dati tiek uzkrāti valsts informācijas sistēmas dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Iesniedzot novērojumus, Jūs piedalāties invazīvo sugu izskaušanā un dabas vērtību saglabāšanā!

Ilutratīvs gliemeža un krabja zīmējums un teksts