IPPC

Starptautiskā augu aizsardzības konvencija
Skatīt vairāk

EPPO

Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija
Skatīt vairāk

ISTA

Starptautiskā sēklu kontroles asociācija
Skatīt vairāk

UPOV

Starptautiskā jauno augu šķirņu aizsardzības savienība
Skatīt vairāk

CPVO

Kopienas augu šķirņu birojs
Skatīt vairāk