Starptautiskā augu aizsardzības konvencija (IPPC) ir starpvaldību līgums, ko parakstījušas vairāk nekā 180 valstis. Līguma mērķis ir aizsargāt augus no kaitīgo organismu negatīvās ietekmes, ieviešanās un izplatīšanās, kā arī veicināt drošu tirdzniecību. IPPC ieviesa Starptautiskos fitosanitāro pasākumu standartus (ISPMs) kā galveno instrumentu tās mērķu sasniegšanai, padarot to par vienīgo globālo augu veselības standartu noteikšanas organizāciju.

IPPC ir viena no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Sanitāro un fitosanitāro pasākumu (SPS) nolīgumā atzītajām organizācijām.

IPPC tīmekļvietne.