Latvijas normatīvie akti

Sēklu un šķirņu aprites likums

Sēklaudzēšana, sēklu tirdzniecība

Citi

 

  • ISTA akreditācijā noteiktā kompetence Nacionālajai sēklu kontroles laboratorijai

 

Eiropas Savienības normatīvie akti