Par VAAD atbildībā esošajiem bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem sazināties:

  • par sēklām, sēklas kartupeļiem:
  • par veģetatīvās pavairošanas materiāliem (izņemot sēklas kartupeļus): 

Ilze Klauža

Vecākā inspektore
ilze.klauza [at] vaad.gov.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības kontrolējošās organizācijas:

Tālruņi: 67709090, 67709001
Mobilais tālrunis: 26335690, WhatsApp
E-pasts: info@videskvalitate.lv

Tālruņi: 64130013, 64130016
E-pasts: sertifikacija.bl@stc.lv

Tālruņi: 26517560, 29119732
E-pasts: bio@persc.lv; info@persc.lv