• VAAD amatpersonas un darbinieki atbilstoši savai kompetencei pieņem privātpersonas, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu.
  • Pieteikties uz pieņemšanu pie konkrētas VAAD amatpersonas vai darbinieka var pa tālruni vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz attiecīgās amatpersonas vai darbinieka e-pasta adresi. Piesakoties uz pieņemšanu, jānorāda apmeklējuma mērķis.
  • VAAD direktors pieņem apmeklētājus Lielvārdes ielā 36, Rīgā, katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 14.00 līdz plkst.16.00. Apmeklējums jāpiesaka pa tālruni +371 67027406 vai e-pastu pasts@vaad.gov.lv, norādot apmeklējuma mērķi.