Šeit iespējams iepazīties ar Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi:

Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Šeit var uzzināt:

  • par kurām darbībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā valsts nodeva;
  • kādi ir rekvizīti valsts nodevas samaksai.

 

Lai izmantotu Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumus un saņemtu elektroniskus rēķinus, jānoslēdz līgums par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību.

Lūdzam aizpildīt līgumu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz jebkuras VAAD reģionālās nodaļas e-pasta adresi: kurzeme@vaad.gov.lv; latgale@vaad.gov.lv; riga@vaad.gov.lv; vidzeme@vaad.gov.lv; zemgale@vaad.gov.lv vai VAAD centrālo e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv,

vai aizpildīt divos eksemplāros papīra formā, parakstīt un nosūtīt pa pastu vai nogādāt klātienē tuvākajā reģionālajā nodaļā.