Starptautiskā jauno augu šķirņu aizsardzības savienība, kas pazīstama kā “UPOV”, ir starpvaldību organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Ženēvā. Akronīms UPOV ir atvasināts no organizācijas franču nosaukuma “Union internationale pour la protection des obtentions végétales”.

UPOV ir izveidota, pamatojoties uz Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību (“UPOV konvencija”), kas pieņemta Ženēvā 1991. gada 19. martā, un tās mērķis ir nodrošina ekskluzīvas īpašuma tiesības jaunu augu šķirņu selekcionāriem, pamatojoties uz kopīgu un skaidri definētu principu kopumu.

2002. gada 30. augustā Latvija kļuva par UPOV dalībvalsti, pievienojoties 1991. gada UPOV konvencijai. Tas nozīmē, ka visi jautājumi, kas saistīti ar selekcionāra tiesību aizsardzību, Latvijā tiek risināti atbilstoši UPOV konvencijas prasībām, un šo jomu Latvijā regulē “Augu šķirņu aizsardzības likums”.

Plašāka informācija organizācijas UPOV tīmekļvietnē.