Izlietotā iepakojuma nodošana

Izlietotā augu aizsardzības līdzekļu (AAL) iepakojuma apsaimniekošanu veic seši uzņēmumi, kuru tīmekļvietnēs sniegta informācija par izlietotā iepakojuma pieņemšanu Latvijas teritorijā:

  1. SIA “Zaļais centrs”  
  2. SIA “Zaļā Josta” 
  3. AS “Latvijas Zaļais punkts” 
  4. SIA “Eko Rija” 
  5. SIA “Eco Point”
  6. AS “AJ Power Recycling”

Informāciju par iespējām dalīti vākt izlietoto iepakojumu var atrast arī tīmekļvietnēs: www.atkritumi.lv un www.skiroviegli.lv

Nederīgu AAL nodošana

AS "BAO" nodrošina pilnu bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimniekošanas un pārstrādes servisu. Plašāka informācija AS "BAO" tīmekļvietnē.