Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Latvijas augu šķirņu kataloga veidošana

Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošana

Selekcionāra tiesības

Šķirnes pārbaude (AVS)

Instrukcijas

Starptautiskās saistība

Eiropas Savienības normatīvie akti

Direktīvas

Regulas

Lēmumi

UPOV tehniskās vadlīnijas

Pieredze un sadarbība šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes (AVS) jautājumos (TGP/5)

AVS pārbaudes veikšanas kārtība (TGP/6)

Šķirnes pārbaudes CPVO protokoli un UPOV vadlīnijas