Augsnes agroķīmiskā izpēte ir pakalpojumu komplekss, ko saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām" sniedz Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD).
Izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni VAAD ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus.