Eiropas Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi kaitīgie organismi, kuri ietekmē stādāmā materiāla kvalitāti un ir plaši sastopami Eiropas Savienībā, bet tiek regulēti attiecībā uz konkrēto stādāmo materiālu.

Reglamentētie nekarantīnas organismi ir iekļauti KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris) 4. pielikumā.

Eiropas Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu apraksti

Pie katra kaitīgā organisma ir norādīts 5-6 simbolu kods, piem., [CORBIN]. Šis kods ir organisma zinātniskā nosaukuma mnemonisks saīsinājums, kas paliek nemainīgs un palīdz atrast organismu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) datu bāzē. Vairāk informācijas EPPO datu bāzē.