Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) katru gadu veic klientu aptaujas, lai iegūtu informāciju par klientu apmierinātību ar VAAD darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.