Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāma materiāla un sēklu tirdzniecību, no 2019. gada 14. decembra Eiropas Savienības (ES) apritē visiem stādīšanai paredzētiem augiem (arī augiem podiņos) un noteikto sugu sēklām, ja tās tiek izplatītas komerciālai darbībai: veikalam vai profesionālo stādījumu ierīkošanai, jābūt pievienotām augu pasēm. 

 

Augu pases nodrošina, ka stādi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – veiktajās pārbaudēs (audzēšanas laukā un/ vai veicot laboratorijas testēšanu) konstatēts, ka tiem nav noteikto augu karantīnas organismu un organismu, kuri ietekmē sēklu un stādu kvalitāti, vai to skaits nepārsniedz pieļaujamo līmeni.

Noteikto sugu sēklām pievieno augu pases, kas apliecina, ka audzēšanas un sēklas ražošanas laikātika veiktas pārbaudes un atklāts, ka tās ir brīvas no slimībām un kaitēkļiem, kas būtiski ietekmē ražu un nodara nopietnus postījumus nozarei.

Plašāk par augu izplatīšanu un augu pasēm: