portrets

Kristīne Lomakina

Direktore
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
kristine.lomakina [at] vaad.gov.lv

Dzimusi: 1976.gada 20.maijā Rīgā

Izglītība:

 • 2008.–2010.         Tiesībzinātnes maģistra grāds, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
 • 1994.–2000.         Tiesībzinātnes profesionālais bakalaura grāds, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
 • 1983.–1994.         Jūrmalas 1.vidusskola

Darba pieredze:

 • 2011.–                 Valsts augu aizsardzības dienests, direktore
 • 2005.–2010.        Valsts augu aizsardzības dienests, Stratēģijas un metodoloģijas departamenta direktore
 • 2000.–2005.        Valsts augu aizsardzības dienests, Juridiskās un personāla daļas vadītāja
 • 1999.–2000.         Zemkopības ministrija, Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītāja vietniece
 • 1998.–1999.         Zemkopības ministrija, Juridiskā departamenta vecākā referente
 • 1997.–1998.         Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, tiesas sēžu sekretāre
 • 1996.–1997.         Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde, jaunākā inspektore  

Papildu izglītība:

 • 2007.gadā piedalījusies "Zygon Baltic Consulting” kursos "Attīstības plāns – stratēģiskā plānošana ar Balanced Scorecard metodi"
 • 2004.gadā piedalījusies Pasaules Bankas organizētajās mācībās "Seminārs latviešu juristiem par apstrīdēšanas kārtību administratīvajās tiesībās” (Vācijā, Ziemeļreinas-Vestfālenes pavalsts Tieslietu ministrijā)                      

Papildu informācija:

 • Pārzina esošo situāciju augkopības jomā un normatīvo aktu regulējumu fitosanitārijas, augu aizsardzības, sēklu kontroles, augu šķirņu aizsardzības, mēslošanas līdzekļu jomā
 • Pārzina valsts pārvaldes regulējumu, uzbūvi, darbības principus, kā arī iestādes vadības jautājumus
 • Piedalījusies vairākās Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās, kur aizstāvētas Latvijas intereses augu veselības jomā
 • Praktiskās zināšanas juridiskās, personālvadības, plānošanas, sabiedrisko attiecību un lietvedības jomas darba organizēšanā
 • Latvijas pārstāvība Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas padomes sesijas sanāksmēs
 • Piedalījusies Phares un Twinning projektos par kapacitātes celšanu augu aizsardzības jomā

Valodas:                     

 • latviešu – dzimtā
 • krievu – tekoši
 • angļu – labi

Citi sasniegumi:                    

 • 2006.gadā piešķirts Zemkopības ministrijas apbalvojums – medaļa "Par centību”