Šķirnes iekļaušana augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā

Lai šķirni iekļautu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā:

 1. Jāiesniedz iesniegums

Ir divu veidu iesniegumu veidlapas – viena jaunām šķirnēm vai šķirnēm, kurām veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes (AVS) pārbaude, un otra šķirnēm, kuras bijušas tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim un kurām AVS pārbaude nav veikta.

Iesniegums šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (ar AVS pārbaudi vai jauna šķirne) 

Iesniegums šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (bijusi tirdzniecībā līdz 30.09.2012., bez AVS)

Iesniegumu var iesniegt:

 • selekcionārs – par izveidotu jaunu šķirni, ja tai ir paredzēts veikt vai tiek veikta šķirnes pārbaude;

vai

 • selekcionāra tiesību īpašnieks – par šķirni, kas aizsargāta ar selekcionāra tiesībām;

vai

 • persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, – par šķirni, kura nav iekļauta reģistrā, nav aizsargāta ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām vai par kuru nav iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību piešķiršanai Latvijā vai Eiropas Savienībā
 1. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  1. Ja iesniegumu iesniedz par jaunu šķirni vai šķirni, kurai veikta AVS pārbaude:

   • šķirnes pārbaudes tehniskā anketa (atbilstoši konkrētās sugas pārbaudes protokolam vai vadlīnijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi);

   • šķirnes oficiālais apraksts;

   • šķirnes pārbaudes galarezultāta ziņojums, kuru izsniegusi pārbaudes institūcija, kas veikusi šķirnes pārbaudi.

  2. Ja iesniegumu iesniedz par šķirni, kurai nav veikta AVS pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim:

   • šķirnes apraksts, kurā ietvertas Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumu Nr.16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi3.pielikumā minētās šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes, kā arī informācija par apraksta sagatavotāju;

   • šķirnes apraksta publikācijas kopija, norādot izdevuma bibliogrāfiskos datus;

   • informācija, kas apliecina, ka šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim (piemēram, publiski pieejamas informācijas par konkrētās šķirnes tirdzniecību kopija vai jebkura cita veida pierādījumi par šķirnes tirdzniecību).

  3. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, arī atļauja, kas izdota ģenētiski modificētas šķirnes izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti 

Ja šķirnes aprakstu šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012.gada 30.septembrim, sagatavojusi persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, aprakstu saskaņo ar zinātnisko institūciju, kas specializējusies dārzkopības nozarē. Saskaņojumā iekļauj informāciju, kas paredzēta Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumu Nr.16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi” 3. pielikuma 23. punktā.

Šajā gadījumā ar zinātnisko institūciju saprot atvasinātu publisku personu “Dārzkopības institūts (Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV- 3701).

Par Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai šķirni, kas ir bijusi iekļauta reģistrā, iesniedz tikai iesniegumu.

Informēšana par pieņemto lēmumu

Ja mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas VAAD nav informējis iesniedzēju par šķirnes iekļaušanu šķirņu sarakstā vai par atteikumu iekļaut šķirni šķirņu sarakstā, uzskatāms, ka VAAD šķirni ir iekļāvis šķirņu sarakstā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.