Kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanai Latvijas Republikā atļauts lietot augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos augu aizsardzības līdzekļus saskaņā ar reģistrēto lietojumu. Augu aizsardzības līdzekļus reģistrējot, tiek apstiprināts tā marķējuma teksts.

Marķējuma tekstā iekļauta informācija par augu aizsardzības līdzekļa paredzēto lietojumu - kultūraugu, ierobežojamo kaitīgo organismu, devu, apstrāžu skaitu, nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, kā arī ierobežojumiem  attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku un vides aizsardzību. Augu aizsardzības līdzekļa marķējuma teksts var mainīties, ja līdzeklis tiek pārreģistrēts vai paplašināts tā lietojums.

Izvēloties preparātu, jāiepazīstas ar tā iedarbības spektru, t.i. tieši kurus kaitīgos organismus  ar to var apkarot un uz kādiem kultūraugiem preparāta lietošana reģistrēta. Katram, kurš pieņem lēmumu lietot kādu augu aizsardzības līdzekli, ir jāatceras, ka šī produkta lietojums ir ekspertu izvērtēts un ar pētījumiem pamatots.

Buklets "Kas ir augu aizsardzības līdzeklis?"