Eksports un reeksports

Eksports ir augu un augu produktu izvešana no Latvijas Republikas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Reeksports ir augu un augu produktu kravas izvešana, kas ievesta Latvijas teritorijā no trešajām valstīm, pēc tam uzglabāta, sadalīta vai pārpakota un izvesta uz citām trešajām valstīm.

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz trešajām valstīm, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts (Fitosanitārā sertifikāta pieteikuma aizpildīšanas instrukcija) eksportam (izvešanai) vai fitosanitārais sertifikāts reeksportam, kas apliecina šo augu vai augu produktu atbilstību ievedējvalsts fitosanitārajām prasībām.

Lai uzzinātu, kāpēc vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts un kā to iegūt, noskaties video:

Ievedējvalsts fitosanitārās prasības ir  konkrētās valsts prasības augu, augu produktu un regulējamo preču (piemēram, substrāts klāt pie augiem; transports, ar ko pārvadā produkciju) kravām, tās importējot šajā valstī.

Ievedējvalsts fitosanitārās prasības (galvenokārt angļu valodā) var meklēt Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (International Plant Protection Convention - IPPC) tīmekļvietnes meklētāja funkcijā, izvēloties interesējošo valsti.

Vairākas valstis un starptautiskās organizācijas arī ir izveidojušas ērti izmantojamus prasību apkopojumus (ieteicams meklēt aktuālās prasību versijas, jo prasības var mainīties). Šeit atrodamas:

Konkrētu valstu vai valstu savienību prasības

Noteiktās prasības

2020.gada 31.decembrī  beidzās pārejas periods pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un tā atstāj ES vienoto tirgu. No 2021.gada 1.janvāra mainās fitosanitārie nosacījumi tirdzniecībai ar šo valsti.

Apvienotās Karalistes daļa Ziemeļīrija paliek pie ES fitosanitārajiem nosacījumiem, bet pārējai šīs valsts daļai Lielbritānijai ir savas speciālas fitosanitārās prasības.

Daļai augu un augu produktu (bet ne visiem) no 2021.gada 1.janvāra eksportam un Lielbritāniju no Eiropas Savienības (ES) valstīm vajadzīgi fitosanitārie sertifikāti. Lielbritānijas publiskotajā informācijā tie ir nosaukti par augstas prioritātes augiem un augu produktiem.

Koka iepakojamajam materiālam paletēm, kastēm, stutēm, starplikām u.c., ko izmanto preču pārvadāšanai, jābūt marķētam atbilstoši Starptautiskajam fitosanitāro pasākumu standartam Nr.15 (ISPM 15).

ISPM 15 prasība neattiecas uz starplikām un kājām, kas tiek izmantotas koksnes kravu pārvadāšanai, ja tās ir no tāda paša veida un kvalitātes materiāla, kā krava (tā pati koka suga, tāda pati kvalitāte, izmēri var atšķirties).

Apvienotās Karalistes sagatavotā informācija par augu un augu produktu importu no ES valstīm

Kopš 2017.gada 1.jūlija ir spēkā importa prasības, kas kopīgas Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīm.

Augu un augu produktu saraksts, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Eirāzijas Ekonomiskās Savienības valstīs (krievu valodā, HTML)

Kopējās EZES valstu prasības (krievu valodā, HTML)

Krievijas Federācijas noteiktais stādāmā materiāla un kartupeļu ievešanas aizliegums

Krievijas Federācijas Nacionālā augu aizsardzības organizācija no 2013.gada 1.jūlija noteikusi pagaidu aizliegumu stādāmā materiāla (t.sk. stādi konteineros) un kartupeļu ievešanai Krievijas Federācijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Krievijas Federācijai noteiktais augļu, dārzeņu un citu produktu ievešanas aizliegums

Krievijā ir ieviests aizliegums noteiktu lauksaimniecības produktu, izejvielu un pārtikas produktu importam no ES.

 

Veidlapas