Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  21.11.2022.
  Valsts augu aizsardzības dienests realizē Ārlietu ministrijas finansējuma (granta) projektu "Fitosanitārās sistēmas un laboratorijas kapacitātes stiprināšana augļkopības sektora attīstībai Uzbekistānā" ar mērķi uzlabot fitosanitāro…
  05.07.2022.
  Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” realizē Ārlietu ministrijas finansējuma (granta) projektu "Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.04.2021.
  Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju un projekta partneriem: Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu, Latvijas Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” šā gada februārī sācis īstenot Norvēģijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.03.2021.
  Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Igaunijas Lauksaimniecības un pārtikas pārvaldi (Agriculture and Food Board no…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.03.2021.
  Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar  Pārtikas un veterinārais dienestu (PVD) un Lietuvas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu dienestu …
  Statuss:
  Īstenošanā
  17.03.2021.
  Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar  Polijas Valsts augu veselības un sēklu inspekcijas dienestu (Piorin), Kultūraugu pētniecības un analīzes centru …
  Statuss:
  Noslēdzies
  20.11.2020.
  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 2019. gada 15. augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) un Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - VAAD) noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/045 …
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.11.2020.
  Projekta numurs: ENI-LLB-1-077, programma: “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam". 
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.10.2020.
  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 2017. gada 30. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija noslēdza Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.10.2020.
  Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar Vācijas Federālo Pārtikas un lauksaimniecības ministriju un Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu…