Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības līdzekļu (AAL) un mēslošanas līdzekļu (ML) radītā piesārņojuma, radīt priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejamas veselas un kvalitatīvas sēklas un pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu lauksaimniecības produktivitāti un konkurētspēju.

VAAD veic valsts kontroli un uzraudzību AAL, ML un substrātu, augu un augu produktu, augsnes agroķīmiskās izpētes, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā, kā arī  sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un citām valstīm.

MISIJA (VIRSMĒRĶIS)

Nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī iegūtu objektīvu informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un palielinātu lauksaimniecības konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

VĒRTĪBAS

VAAD galvenā vērtība ir cilvēks – godprātīgs, profesionāls un uz rezultātu vērsts.

VAAD vērtības:

  • darbinieki
  • stabilitāte
  • lojalitāte
  • godīgums un atbildība
  • starptautiskā atpazīstamība

Moto

Sargājot augus, sargājam Latviju!