Ražoto un ievesto mēslošanas līdzekļu apjoms, tūkst. t

(saskaņā ar ražotāju un ievedēju iesniegto informāciju līdz 31. janvārim)

Mēslošanas līdzekļa (ML) veids Gads
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Slāpekļa minerālmēsli (A1) 50,80 106,10 122,90 128,60 166,16 130,94 110,59
Fosfora minerālmēsli (A2) 0,04 0,56 0,79 0,10 0,46 0,02 0,12
Kālija minerālmēsli (A3) 11,77 10,98 17,30 13,00 11,28 10,58 3,41
Kompleksie (cietie) minerālmēsli (B) 35,9 98,08 129,00 121,70 162,01 116,86 84,75
Šķidrie minerālmēsli (C) 0,01 0,36 2,00 0,90 3,57 11,08 4,19
Sekundāros augu barības elementus saturošie minerālmēsli (D) 0 0 0 0 0,08 0,21 0,26
Tikai mikroelementus saturošie minerālmēsli (E) 0 0 0 0 0 0,05 0,05
ML speciālai izmantošanai (H) 0,22 0,35 0,4 23,70 0,31 5,35 0,79
Kopā minerālmēsli: 98,47 216,45 272,39 282,00 343,87 275,09 204,16
Kaļķošanas materiāli (F) 18,23 20,42 68,79 41,63 76,93 69,71 20,77
Organiskie un organominerālie ML (G) 0 0,02 0,04 0,05 0,21 0,41 0,69
Kopā visi ML: 116,70 236,87 341,18 323,68 421,01 345,21 225,62