Valsts augu aizsardzības dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Augu un augu produktu imports

Augu un augu produktu imports augu karantīnas normatīvo aktu izpratnē ir šo preču ievešana no valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.

Valsts augu aizsardzības dienests piedalās ES normatīvo aktu izstrādē augu un augu produktu importa jomā un vada šo normatīvo aktu ieviešanu Latvijā. Importējamo augu un augu produktu fitosanitāro robežkontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

Plašāk par valsts uzraudzības funkcijas nodrošināšanu skaidrojumu sadaļā: