Starptautiskā sēklu kontroles asociācija (ISTA) ir starptautiska bezpeļņas sēklu kontroles laboratoriju un individuālu sēklu profesionāļu apvienība. ISTA darbojas dalībvalstu valdību un atšķirīgu ekonomiku pārvaldībā.

ISTA mērķi ir izstrādāt, pieņemt un publicēt standarta procedūras sēklu paraugu ņemšanai un testēšanai un veicināt šo procedūru vienādu piemērošanu, lai novērtētu sēklas, kas pārvietojas starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī veicināt pētniecību visās sēklu zinātnes un tehnoloģijas jomās.

Starptautiskajā sēklu kontroles asociācijā ir dalībnieki no 82 pasaules valstīm. Visā pasaulē ir vairāk nekā 140 ISTA akreditētas laboratorijas.

Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorijai 1996. gada 1. oktobrī ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas lēmumu piešķirts Starptautiskās laboratorijas statuss. 1999. gada 17. decembrī notika pirmais ISTA starptautiskais audits laboratorijas atbilstības izvērtēšanai, kā rezultātā NSKL 2000. gada 9. maijā ieguva starptautisko akreditāciju ar tiesībām izsniegt starptautiskos ISTA sēklu kvalitātes sertifikātus. NSKL ir vienīgā sēklu kontroles laboratorija Latvijā ar tiesībām izsniegt starptautiskos ISTA sēklu kvalitātes sertifikātus, tādejādi nodrošinot Latvijas sēklaudzētājiem iespēju pārdot sēklas materiālu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē.

Ministru kabineta 1996. gada 15. maija rīkojums Nr. 162 Par iestāšanos Starptautiskajā sēklu kontroles asociācijā