Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija (EPPO) ir starptautiska organizācija, kas atbild par sadarbību un saskaņotu darbību augu aizsardzības jomā Eiropas un Vidusjūras reģionā. Saskaņā ar Starptautisko augu aizsardzības konvenciju (IPPC, IX pants) EPPO ir Eiropas un Vidusjūras reģiona reģionālā augu aizsardzības organizācija. EPPO izveidota 1951. gadā un šobrīd tajā ir 52 dalībvalstis.

EPPO tīmekļvietne.