Kūdraugsnes karte publicēta Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartē un ir lejuplādējama Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē. Arhīvs satur kūdraugsnes izplatības karti ģeodatubāzes (.gdb) formātā. Lai datni atvērtu, nepieciešama ĢIS programmatūra.

Kartē attēlota kūdraugsne jeb augsne, kura līdz 1 metra dziļumam satur vismaz 40 cm* organiskā materiāla slāni (organisko vielu saturs ≥ 35 %), slānim nav jābūt vienlaidu, un tas sākas pirmajos 40 cm no augsnes virspuses.

* 60 cm, ja tas pēc apjoma satur ≥ 75 % sūnu šķiedru.

Kartē ir iekļauta tikai lauksaimniecībā izmantojamā zeme un potenciālā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Visbiežāk meži un purvi nebūs attēloti.

Karti veidoja Latvijas Universitātes eksperti Norvēģijas finanšu instrumenta iepriekšnoteiktajā projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”. Kartei par pamatu ir 10 000 dziļrakumi un zondējumi visā Latvijas teritorijā. Tālāk šie dati ir kombinēti ar satelītdatiem, spektrālajiem datiem, mitruma un reljefa datiem un, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, sagatavota varbūtības karte, no kuras sagatavota publicētā karte. Kopumā Lauku atbalsta dienesta laukos ir konstatēti 86 tūkst. ha, kas ir mazāk nekā vēsturiskajās augsnes kartēs, kurās bija norādīti 102 tūkst. ha.

Jautājumu gadījumos rakstīt kudraugsnes@vaad.gov.lv