Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados. Jaunas iekārtas pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no tās iegādes brīža.

AAL lietošanas iekārtu pārbaudi veic pakalpojumu sniedzēji: 

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, tālr.64130013, e-pasts: info@stc.lv

Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-I-456-04-2012

Sertifikāts nr. 1, derīguma termiņš 2025.gada 2. augusts

SIA „Precīzo tehnoloģiju skola”

Juridiskā adrese: Melnsila 13, Rīga LV – 1046, tālr.26382441, e-pasts: precizoTS@precizoTS.lv

Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-I-548-02-2016

Sertifikāts Nr. 2, derīguma termiņš 2025.gada 30.jūnijs

SIA "Lauksaimniecības konsultāciju un inovāciju centrs" Inspekcijas nodaļa

Juridiskā adrese: "Ziedkalni", Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, tālr.29423960, e-pasts: sialkic@gmail.com

Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-I-557-02-2016

Sertifikāts Nr. 3, derīguma termiņš 2025.gada 2.augusts

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Inspicēšanas institūcija

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tālr.29284656, e-pasts: raivis.pranis@vtua.gov.lv

Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-I-547-03-2016

Sertifikāts Nr. 4, derīguma termiņš 2025.gada 2.augusts

Jelgavas Tipukas individuālais uzņēmums "LPV" Inspekcijas daļa

Juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 17, Jelgava, LV-3001, tālr.29112006,e-pasts: lpviu@inbox.lv

Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-I-570-02-2016

Sertifikāts Nr. 5, derīguma termiņš 2025.gada 17.oktobris

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atzīst citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtai izsniegtu sertifikātu, ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaužu starplaiki.

Persona rakstiski iesniedz jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā iesniegumu brīvā formā ar lūgumu atzīt citā ES dalībvalstī veiktu AAL lietošanas iekārtas pārbaudi. Iesniegumam pievieno citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegto sertifikātu, kas apliecina, ka iekārta ir pārbaudīta attiecīgajā dalībvalstī un atbilst šo noteikumu prasībām. Sertifikātam pievieno tā tulkojumu latviešu valodā.

VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļa 10 dienu laikā pieņem lēmumu par pārbaudes atzīšanu. Lēmumu rakstiski izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par citā ES dalībvalstī izsniegtajā sertifikātā norādīto.

Par novērtējuma sagatavošanu lēmuma pieņemšanai par citā ES dalībvalstī izsniegtā sertifikāta atzīšanu par AAL lietošanas iekārtas pārbaudi jāmaksā 35,57 eiro (Ministru kabineta 2012.gada 10. jūlija noteikumu Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 86.punkts).