Sākot ar 2022. gadu, bioloģiskās ražošanas lauksaimniecības uzņēmumiem jāuzskaita katras izmantotās konvencionālā pavairošanas materiāla sortimenta pozīcijas daudzums pa sugām (ja būtiski – pasugām) un šķirnēm (ja tādas eksistē un ir nozīmīgas ražošanā). Tas nepieciešams, jo Eiropas Savienības (ES) normatīvajā regulējumā ir notikušas izmaiņas, kas vērstas uz bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla tirgus attīstību, bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla sortimenta paplašināšanu un pieejamības veicināšanu.

Lai atvieglotu uzskaiti, Valsts augu aizsardzības dienests izveidojis šo formu, kas ir pagaidu risinājums ES prasību ieviešanas periodā. Analizējot saņemto informāciju un iegūto pieredzi, tiks veidots Jūsu lietošanai ērtāks elektronisks rīks datu iesniegšanai.

Jūsu iesniegtie dati tiks izmantoti bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla tirgus attīstības veicināšanai, kā arī nodoti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles organizācijām uzraudzības veikšanai.