Biedrība "Latvijas augļkopju asociācija"

Biedrība ″Latvijas Dārznieks″

Biedrība "Zemnieku saeima"

Biedrība "Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija"

Biedrība ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’

Latvijas Biškopības biedrība

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"

Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"

Stādu Audzētāju Biedrība

Biedrība "Latvijas Sēklaudzētāju asociācija"

Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs”