Lai nodrošinātu fitosanitāro drošību, Valsts augu aizsardzības dienests veic audzētāju, tirgotāju, koksnes iepakojamā materiāla marķētāju, sēklaudzētāju, starptautisko pārvadātāju, kā arī eksportētāju un importētāju fitosanitāro uzraudzību. Visi šo darbības veidu uzņēmumi tiek reģistrēti Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un katru gadu tiek pārbaudīti.  

Plašāka informācija par fitosanitāro uzraudzību: