Fitosanitārā uzraudzība ietver augiem kaitīgo organismu monitoringu, lai noteiktu kaitīgo organismu ģeogrāfisko izplatību un statusu Latvijas teritorijā, kā arī pasākumus, kas nodrošina fitosanitāro drošību valstī, lai tās teritoriju pasargātu no bīstamiem augiem kaitīgiem organismiem.