Mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācija

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas, atļauju izsniegšanas, savstarpējās atzīšanas un EK mēslošanas līdzekļu uzskaites iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumus par mēslošanas līdzekļu un substrātu iekļaušanu Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā.

Pakalpojumi saistībā ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

Mēslošanas līdzekļu lietošanas uzraudzība

Lauksaimniekiem, kuriem zeme atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, katru gadu līdz 30. novembrim jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkums, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS) vai jānosūta uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv, ja kopsavilkums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.