Sēklas kvalitātei ir liela nozīme tautsaimniecībā. Latvijā sēklu kvalitāti pārbauda kopš 1872. gada ar mērķi aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai.

Ar sēklaudzēšanu nodarbojas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas, izpildot visas sēklu aprites jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Lai persona reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam. Pēs iesnieguma saņemšanas reģionālās nodaļas inspektors veic saimniecības atbilstības izvērtējumu. Ja atzinums ir pozitīvs, personu iekļauj reģistrā.

Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori uzrauga sēklas ražošanu. Sēklas audzēšanas procesā inspektori veic lauku apskati.

Kad sēkla novākta, inspektors pēc sēklaudzētāja pieprasījuma ņem sēklu paraugu. Paraugu analizē sēklu kontroles laboratorijās. Sēklaudzētājs saņem "Sēklu testēšanas pārskatu", kurā ietverti analīžu rezultāti.

Dokuments, kas apliecina sēklas kvalitāti, ir sēklu iesaiņojuma etiķete.

Galīgais sēklas kvalitātes novērtējums ir pēcpārbaude.

Latvijā visvairāk sēkla tiek ražota graudaugu kultūrām un kartupeļiem (informācija par Latvijā sagatavotiem sēklu maisījumiem).