Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla DATU BĀZE

Bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē ievieto informāciju par Latvijā pieejamo bioloģiskas izcelsmes sēklas vai sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu.

Bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls pakļauts tādam pašam sēklu sertifikācijas procesam kā konvencionālas izcelsmes sēklas materiāls, līdz ar to tas atbilst augstām kvalitātes prasībām.

Katrai sugai tiek noteikts pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš, pēc kura datu bāzē vairs netiek pievienota informācija par jaunām partijām.

Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš datu bāzē:

Sēklas materiāls un sēklas kartupeļi:

  • dārzeņi – 20. janvāris;
  • labība, lopbarības augi, bietes, eļļas augi un šķiedraugi (izņemot ziemāju formas) – 5. februāris;
  • kartupeļi – 5. aprīlis;
  • ziemāju formas lopbarības, eļļas augi – 20. jūlijs;
  • ziemāju labība – 5. septembris.

Veģetatīvās pavairošanas materiāls citām sugām:

  • zemenes, rabarberi, sparģeļi audzēšanai atklātā laukā – 5. aprīlis un 20. jūlijs;
  • citi atklātā lauka dārzeņi – 5. aprīlis un 15. septembris;
  • augļu koki un krūmogulāji – 5. aprīlis un 15. septembris.

Datu bāzē informācija par pieejamo sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāla daudzumu tiek aktualizēta triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sēklaudzētāja par izmaiņām pieejamajā daudzumā.

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā ir tikai pašu sēklaudzētāju sniegtā informācija par sagatavoto bioloģiskās izcelsmes sēklas materiālu, ja sēklaudzētājs izvēlas to piedāvāt tirdzniecībai, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzi.

Pēc pēdējā iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņa datu bāzē Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē un pieņem lēmumu par individuālo atļauju piešķiršanu attiecīgajām sugām.

Iesniegumi

Pakalpojums