Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāni. Ikvienam jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis, ja viņa rīcībā ir šādas ziņas. Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtās ziņas un iespēju robežās veic ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju uzmērīšanu.

Procesa apraksts

 1. Ziņu iesniegšana
  E-pakalpojums
  • Klients ziņas iesniedz, izmantojot tiešsaistes formu Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē

  E-pasts
  • Klients nosūta iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi

  Pasts
  • Klients nosūta iesniegumu pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz iesniegumu

  Ja klients ziņu iesniegšanai neizmanto e-pakalpojumu, tad iesniedz iesniegumu brīvā formā, norādot Sosnovska latvāņa atrašanās vietu.
  Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Astra Garkāje

Vecākā inspektore
astra.garkaje [at] vaad.gov.lv