Nacionālā sēklu kontroles laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Nacionālā sēklu kontroles laboratorijai (NSKL) 1996. gada 1. oktobrī ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) lēmumu piešķirts Starptautiskās laboratorijas statuss. 1999. gada 17. decembrī notika pirmais ISTA starptautiskais audits laboratorijas atbilstības izvērtēšanai, kā rezultātā NSKL 2000. gada 9. maijā ieguva starptautisko akreditāciju ar tiesībām izsniegt starptautiskos ISTA sēklu kvalitātes sertifikātus.

NSKL ir vienīgā sēklu kontroles laboratorija Latvijā ar tiesībām izsniegt starptautiskos ISTA sēklu kvalitātes sertifikātus, tādejādi nodrošinot Latvijas sēklaudzētājiem iespēju pārdot sēklas materiālu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē.

NSKL nodrošina kvalitatīvus un starptautiskajām prasībām atbilstošus pakalpojumus sēklu vidējo paraugu noņemšanā un sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanas analīžu veikšanā gan sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām, gan klientu iesniegtajiem paraugiem.

Sertifikāri uz sienas

PAKALPOJUMI

NSKL atbilstoši klienta pieprasījumam sniedz maksas pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām. Piedāvātie pakalpojumi un to cenrādis apskatāms VAAD mājaslapā: Pakalpojumi > Cenrādis > Valsts augu aizsardzības dienesta pakalpojumi, par kuriem jāmaksā saskaņā ar cenrādi > 2. pielikums (no 1. līdz 5. punktam).

Sēklu paraugu noņemšana

Analīžu precizitāte atkarīga no tā, cik rūpīgi noņemts vidējais sēklu paraugs un kā tas atspoguļo visas sagatavotās sēklu partijas kvalitāti.

Sēklu paraugu noņemšanu:

 1. Sēklu sertifikācijai - sēklu sertifikāta, sēklu sertifikāta pielikuma iegūšanai pēc sēklaudzētāja pieprasījuma veic VAAD inspektors, kurš ieguvis paraugu noņēmēja vai ISTA paraugu noņēmēja kvalifikāciju. Paraugu noņemšana var veikt, arī izmantojot automātisko paraugu noņēmēju, ko apstiprinājusi ISTA akreditēta laboratorija. 
  Iekārta
 2. ISTA sertifikāta iegūšanai var veikt tikai ISTA paraugu noņēmējs;
 3. Sēklu materiāla pārbaudei pēc klienta pieprasījuma pārskata "Sēklu novērtēšanas rezultāti” iegūšanai var veikt:

-  VAAD inspektors pēc klienta pieprasījuma, bet ir jāievēro šādi norādījumi:

 • jāsazinās ar VAAD inspektoru, lai vienotos par parauga noņemšanu;
 • sēklu materiāla uzglabāšanas vietā sēklu saiņojumu novietojums jānodrošina tāds, lai būtu ērta pieeja katram atsevišķam saiņojumam vai sēklu partijas daļai;

- klients pats, bet ir jāievēro šādi norādījumi:

 • Pēc iespējas jāievēro prasības, kas minētas paraugu noņemšanas metodikā, lai sēklu iegrābumi no sagatavotās sēklu partijas tiktu veikti no dažādām vietām.
 • Jānoņem atbilstoša lieluma paraugs atkarībā no analizējamās sugas. Sēklu parauga lielumi norādīti tabulā “Partiju, vidējo paraugu, iesvaru un mitruma paraugu lielumi
 • Ja nepieciešams arī paraugs mitruma satura noteikšanai, tas jāiesaiņo gaisa necaurlaidīgā iesaiņojumā, (piemēram, izturīgā polietilēna maisiņā), lai novērstu mitruma izmaiņas transportēšanas laikā. Jāraugās, lai iesaiņojumā paliek pēc iespējas mazāk gaisa.
 • Jāaizpilda Pieprasījumu vidējā sēklu parauga noņemšanai, analīžu veikšanai un etiķešu izgatavošanai.
 • Noņemtais paraugs laboratorijā analīzēm jānogādā bez kavēšanās - ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc noņemšanas. Līdz nosūtīšanai paraugs jāuzglabā līdzīgos apstākļos, kā tiek glabātas sēklu partijas.

Sēklu paraugu analīzes

Sēklu parauga kvalitātes raksturošanai tiek izmantotas šādas analīzes: sēklu analītiskās tīrības, citu augu sugu sēklu piemaisījuma, dīgtspējas, dzīvotspējas, mitruma satura, kaitēkļu invāzijas, 1000 sēklu masas, vējauzu klātbūtnes noteikšana. Laboratorijā tiek veikta arī sēklu maisījumu analīze (sugu procentuālais sastāvs un dīgtspējas noteikšana) un, ņemot vērā klienta vēlmes, ir iespējams veikt arī sēklu veselīguma noteikšanu.

Metodes un kvalitāte

NSKL strādā saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un citu sēklaudzēšanu un sēklu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, vienlaikus nodrošinot patērētāju interešu aizsardzību. Sēklu paraugu noņemšana, kvalitātes noteikšanas analīzes un ISTA sertifikātu izsniegšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas paredzētajiem noteikumiem un metodēm. Detalizētāk ar normatīvajiem aktiem un ISTA metodēm un procedūrām var iepazīties www.vaad.gov.lv: Normatīvie akti > Sēklu sertifikācija > Starptautiskās metodes.

Mūsu galvenās vērtības kvalitātes īstenošanai ir konfidencialitāte, motivēti profesionāļi, uzticamība un atsaucība saviem klientiem, kā arī optimizēta laboratorijas analīžu veikšanas procesu sistēma atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Paraugu pieņemšana laboratorijā
Darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00
Dienā pirms valsts noteiktajiem svētkiem paraugus laboratorijā pieņem no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00

Laboratorija

 

Kontakti:

Nacionālā sēklu kontroles laboratorija:
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, tālr. +371 67112716.

Reģionālās sēklu kontroles laboratorijas:
Valmierā - Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64221578;
Bauskā - Slimnīcas iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, tālr. +371 63922318;
Saldū - Viesnīcas iela 1, Saldus, Saldus nov., LV-3801, tālr. +371 63822679.

Pakalpojumu izpildes termiņi

Izpildes termiņš atkarīgs no sēklu parauga sugas dīgtspējas noteikšanas metodes. Par katras sēklu sugas dīgtspējas noteikšanas ilgumu var uzzināt VAAD mājaslapā: Normatīvie akti > Sēklu sertifikācija > Starptautiskās metodes > Dīgtspējas noteikšanas metodes. Dokumenta tabulā katras sēklu sugas dīgtspējas ilgumu var apskatīt zem sadaļas diedzēšanas noteikumi > galīgā uzskaite. Jāņem vērā, ka šajā sadaļā ir norādīts minimālais dienu skaits, kas nepieciešams analīžu veikšanai.

Sēklu kvalitāti apliecinošo dokumentu izsniegšana

Laboratorija sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus klientam izsniedz, ņemot vērā viņa izvēlēto veidu:

 • nosūtot pa pastu
 • klātienē, sazinoties ar paraugu noņēmēju
 • nosūtot e-pastā