Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāma materiāla tirdzniecību, no 2019. gada 14. decembra Eiropas Savienības (ES) apritē visiem stādīšanai paredzētiem augiem (arī augiem podiņos) jābūt ar augu pasēm.