Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Sniegtā pakalpojuma veids

Atzīšanas Nr.

Atzīšanas datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Precision Farming"

44103065158

"Braslas", Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

"Braslas", Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

B

AAI-B-001-23

04.08.2023

SIA "DOJUS Latvija"

40103315280

"Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

"Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

B

AAI-B-002-23

04.08.2023

SIA “Augsnes izpētes grupa” 40203372025 Rožkalni 20, Dzērumi, Ķekavas novads, LV-2113 Rožkalni 20, Dzērumi, Ķekavas novads, LV-2113

A

AAI-A-001-24 28.02.2024