Nr.p.k.

Laukaugu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

1.1. CPVO protokoli

1.1.1.

Avena sativa L. (arī Avena byzantina K.Koch)

Auzas, arī Bizantijas auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.1.2.

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.1.3.

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/1

25.03.2004.

1.1.4.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1

31.10.2002.

1.1.5.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/2 rev.

11.03.2010.

1.1.6.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1

21.03.2007.

1.1.7.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 007/rev.2

11.03.2015.

1.1.8.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1

31.10.2002.

1.1.9.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2

01.12.2005.

1.1.10.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4 rev.2

16.02.2011.

1.1.11.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/2

06.11.2003.

1.1.12.

x Triticosecale Wittm. ex A.Camus

Hibrīdi, kas radīti, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu

TP 121/2rev.1

16.02.2011.

1.1.13.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3

11.03.2010.

1.1.14. Festuca ovina L., Festuca rubra L. Sarkanā auzene, Aitu auzene TP 067 23.06.2011.
1.1.15. Lolium perenne L., Lolium multiflorum Lam., Lolium boucheanum Kunth Airene TP 004/1 23.06.2011.

1.2. UPOV vadlīnijas

1.2.1.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.2.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.3.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.4.

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3

04.11.1994.

1.2.5.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TG/89/6 rev.

04.04.2001. + 01.04.2009.

1.2.6.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3

17.04.2002.

1.2.7.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8

17.04.2002.

1.2.8.

Festuca arundinacea Schreber

Niedru auzene

TG/39/8

17.04.2002.

1.2.9.

Festuca filiformis Pourr.

Smalklapu aitu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.10.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.11.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TG/39/8

17.04.2002.

1.2.12.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.13.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Raupjā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.14.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.15.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.16.

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.17.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.18.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.19.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.20.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

1.2.21.

Medicago x varia T.Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

1.2.22.

Papaver somniferum L.

Miega magones

TG/166/3

24.03.1999.

1.2.23.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

1.2.24.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

1.2.25.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/6

12.10.1990.

1.2.26.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TG/178/3

04.04.2001.

1.2.27.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3

04.04.2001.

1.2.28.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7

04.04.2001.

1.2.29.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7

09.04.2003.

1.2.30.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG/8/6

17.04.2002.

1.2.31.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TG/32/6

21.10.1988.