att

Vents Ezers

Departamenta direktors, direktora vietnieks
vents.ezers [at] vaad.gov.lv

Dzimis: 1985. gada 12. oktobrī Rīgā

Izglītība:

 • 2006.-2010. Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Darba pieredze:

 • Šobrīd - Valsts augu aizsardzības dienesta direktors
 • 2014.-2020. Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktors
 • 2014. Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības novērtēšanas daļas vadītājs
 • 2011.-2014. Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta Vides un ekotoksikoloģijas daļas referents

Papildizglītība:

 • 2020. gadā piedalījies Valsts administrācijas skolas rīkotajās apmācībās “Finansiālais un administratīvais slogs, to veidojošie faktori”
 • 2015. gadā piedalījies Valsts administrācijas skolas rīkotajā vadītāju kompetenču attīstības programmā
 • 2014. gadā piedalījies Valsts administrācijas skolas rīkotajos kursos “The Development of Documents of the European Union: the Flow and Management of Information” 
 • 2014. gadā piedalījies Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta rīkotajos kursos “The Decision - making Process in the European Union” un “The Institutional Framework and Legislative System of the European Union”                    

Papildinformācija:

 • Pārzina aktuālo situāciju un normatīvos aktus augu aizsardzības jomā
 • Pārzina valsts pārvaldes regulējumu, uzbūvi, darbības principus, kā arī iestādes vadības jautājumus
 • Piedalījies vairākās Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās, kur aizstāvētas Latvijas intereses augu aizsardzības jomā
 • Pārstāvējis Latviju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas augu aizsardzības jautājumu darba grupās
 • Iesaistījies Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes augu aizsardzības līdzekļu ekspertu tīklā
 • Piedalījies TAIEX un Twinning projektos par likumdošanas saskaņošanu, piemērošanu un ieviešanu un kapacitātes celšanu augu aizsardzības jomā

Valodas:                     

 • latviešu – dzimtā
 • angļu – tekoši
 • krievu – labi

Citi sasniegumi:                    

 • 2019.gadā piešķirts Zemkopības ministrijas apbalvojums – medaļa "Par centību”