* Darbības veids (Form of activities):

Apzīmējums  Paskaidrojums (LV)

Explanation (EN)

I Importētājs  Importer
E Eksportētājs Exporters
M Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla (KIeM) termiskās apstrādes veicējs, ražotājs un marķētājs  Authorized for Heat Treatment, WPM production and marking
HT+P+M Koksnes un KIeM termiskā apstrāde, ražošana un marķēšana Authorized for Heat Treatment, WPM production and marking
HT+M KIeM izgatavošana no termiski apstrādātas koksnes un tā marķēšana Authorized for WPM production from Heat treated wood, marking
HT+R Termiski apstrādāta un marķēta KIeM labošana un/vai pārstrāde Repairing of Heat treated WPM