Latvijā nav reģistrēts neviens ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājs.