Forma elektroniskai informēšanai ikvienam (izņemot zemes valdītājus), kurš vēlas paziņot par teritoriju, kas invadēta ar latvāni:

 

Par teritorijām, kas invadētas ar Sosnovska latvāni, lūdzam informēt attiecīgo reģionālo nodaļu: www.vaad.gov.lv > Par VAAD > Struktūra > Reģionālā struktūra

Plašāka informācija par latvāņiem un to apkarošanu:

foto

 

Zemes valdītājiem aizpildāmā forma:
Iesniegums reģistrācijai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē: