Jaunumi

 

2

No 2020. gada 18. maija līdz 1. oktobrim Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza apmeklētājiem būs iespēja piedalīties augu veselībai veltītā orientēšanās spēlē un iepazīt izplatītākos augu veselību un bioloģisko daudzveidību apdraudošos organismus. Spēle tapusi sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) Starptautiskā augu veselības gada ietvaros.

Tradicionāli LU Botāniskajā dārzā 18. maijā atzīmējām Augu aizsardzības dienu. Parasti augu aizsardzības dienas ietvaros piedāvājam iespēju skolēniem un citiem interesentiem radošās laboratorijās un darbnīcās, ko vada Latvijas zinātnieki un dabas eksperti, iepazīt augu pasaules daudzveidību un tās lomu mūsu dzīvē. Šogad pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ diemžēl nevaram tikties klātienē, lai atzīmētu Augu aizsardzības dienu kopā (taču pasākumu plānots pārcelt uz 2020. gada septembri – aicinām sekot līdzi informācijai), taču tas nenozīmē, ka esam aizmirsuši par Augu aizsardzības dienas nozīmi. Šogad Augu aizsardzības dienu atzīmēsim, atklājot augu veselības orientēšanās spēli, kas tapusi sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu. Spēle botāniskā dārza apmeklētājiem būs pieejama no 18. maija līdz pat 1. oktobrim, un interesenti aicināti tajā piedalīties individuāli (ievērojot spēkā esošos pulcēšanās noteikumus) jebkurā sev ērtā laikā botāniskā dārza darba laikā.

Orientēšanās spēles mērķis ir sniegt izpratni par veselīgu augu nozīmi un nepieciešamību tos aizsargāt un iepazīstināt dalībniekus ar organismiem, kas apdraud augu veselību. Piedalīties spēlē varēs jebkurš botāniskā dārza apmeklētājs - kasē būs iespējams saņemt spēles darba lapas. Spēles dalībniekiem jāatrod kartē ar cipariem atzīmētie augi, jāiepazīstas ar informāciju, kas izvietota informatīvajās plāksnēs par šiem augiem un jāaizpilda krustvārdu mīkla. Aizpildītā spēles uzdevuma lapa pie izejas jānodod kasierei. Ja krustvārdu mīkla būs aizpildīta pareizi, dalībnieks piedalīsies vērtīgu balvu izlozē. Balvu izlozi Valsts augu aizsardzības dienests veiks pēc spēles noslēguma 2020. gada 1. oktobrī.

Spēle tapusi Starptautiskā augu veselības gada ietvaros. Starptautiskais augu veselības gads ir svarīga Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPPC) iniciatīva. Iniciatīvas mērķis ir uzsvērt augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā. Veselīgi augi ir pamats dzīvei, ekosistēmas funkcijām un pārtikas nodrošinājumam. Augu kaitēkļi un slimības bojā kultūraugus, samazina pārtikas pieejamību un palielina tās izmaksas. Augu veselības gada devīze ir "Sargājot augus, sargājam dzīvību!".

1
2

 

Plašāka informācija par Augu veselības gada aktivitātēm.

Informāciju sagatavojis LU Botāniskais dārzs, sadarbībā ar VAAD.

Mediju kontaktiem: VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre, 26425173