Jaunumi

2018.gada 9.februārī SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Rīgas iela 34, Ozolnieki

Zemnieku Saeima un Valsts augu aizsardzības dienests aicina sanāksmē piedalīties saimniecības, kurām interesē efektīva kūtsmēslu apsaimniekošana, kā arī institūciju un mācību iestāžu pārstāvjus, kuru kompetencē ir organiskā mēslojuma lietošana.

Interesenti aicināti pieteikties līdz 7.februārim, pa tālr. 67027044 vai e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv

Darba kārtība:

Laiks Tēma / lektors
9.30 - 10.00 Ierašanās, reģistrācija
10.00 - 10.20 Situācija kūtsmēslu apsaimniekošanā Baltijas jūras reģiona valstīs. Problēmas, nākotnes risinājumi
I.Ozoliņa (ZM)
10.20 - 10.40 Pētījumi kūtsmēslu jomā. Šī brīža problēmas
Prof. A.Kārkliņš (LLU)
10.40 - 11.00 Normatīvo aktu prasības kūtsmēslu izmantošanai. Šī brīža problēmas
S.Rulle (VAAD)
11.00 - 11.30 Informācija par INTERREG projektu "Kūtsmēslu standarti/MANURE STANDARTS"
L.Leitāns (VAAD)
11.30 - 12.00 Kafijas pauze
12.00 - 12.30 Zemnieku Saeimas projektu aktualitātes
I.Grudovska (ZSA)
12.30 - 13.00 Slaucamo govju ēdināšana emisiju mazināšanai
S.Dreijere (LLKC)
13.00 - 13.30 Diskusijas un semināra noslēgums

Plašāka informācija šeit >>>