Saskaņā ar 2024. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 5392 veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa "Ironmax Pro" (reģ. Nr. 0630) atļaujas nosacījumos:

  1. Grozīta augu aizsardzības līdzekļa "Ironmax Pro" reģistrācijas klase no 2. reģistrācijas klases uz 3. reģistrācijas klasi.
  2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
  3. Augu aizsardzības līdzekļa "Ironmax Pro" 2. reģistrācijas klases krājumus:
  • kas atrodas izplatīšanas vietās, atļauts izplatīt un izlietot kā 3. reģistrācijas klases līdzekli līdz augu aizsardzības līdzekļa derīguma termiņa beigām;
  • kas saražoti līdz 2024. gada 18. aprīlim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest, izplatīt un izlietot kā 3. reģistrācijas klases līdzekli līdz augu aizsardzības līdzekļa derīguma termiņa beigām.

Skatīt informāciju par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā